Ansøgninger

 

Læsevanskeligheder

Har du en faglig bekymring for en eller flere elever i klassen, er der mulighed for at søge om støtte. Støtten kan gives på mange måder og kan både foregå i og uden for klassen. Udfyld skemaet herunder og send det til den pågældende læsevejleder (se under læsevejledere).

Ved de elever, hvor der gives støtte er der følgende procedure efter ansøgning:

  1. Uddybende samtale omkring elevens vanskeligheder mellem dansklærer og KPC-lærer
  2. Forløbet startes med samtidig indsats i den normale undervisning
  3. Opfølgning og evaluering af forløbet, samt fokus på den efterfølgende undervisning.

 

Ved de elever, hvor der ikke gives støtte er der vejledning i forhold til vanskelighederne og undervisningen.

Udfyld skema her

 

 

 

Matematikvanskeligheder

Har du en faglig bekymring for en eller flere elever er der mulighed for at få hjælp. Der er også mulighed for støtte i forhold til et fagligt emne eller hjælp til en større gruppe i klassen. Skemaet kan også bruges til at søge om vejledning.

Udfyld skemaet her

 

 

 

AKT

Har du en elev, der har brug for støtte/hjælp i forhold til adfærd, kontakt eller trivsel har du mulighed for at søge om hjælp hertil. Det kan dreje sig om både kortere og længere forløb eller måske blot en samtale eller to.

Udfyld skema her 

 

 

 

 

CD-ORD

CD-ORD er et læse- og skrivestøttende værktøj til elever, der har store læsevanskeligheder. CD-ORD kan både bruges til læsning og skrivning og kan endda arbejde på og med andre sprog end dansk. I næste skoleår er der mulighed for at søge KPC om hjælp til elever, der måtte have brug for dette program. Vi introducerer programmet for både elev og forældre.

Udfyld skema her

 

 

 

 

Dansk som andet sprog (DA2)

Har du en elev, der benytter mere end ét sprog er der mulighed for at søge om støtte. Støtten kan forgå på mange måde og omhandle forskellige i problemstillinger i forhold til kommunikation og sprog.

Udfyld skema her

 

Skriv en kommentar