21 mar 2012

Matematiske færdigheder anno 2012

Forfatter: Kenneth Riis Poulsen | Udgivet under: Matematik

Der er netop udkommet en rapport om matematiske færdigheder. Nedenstående er taget fra oplysningerne om projektet.

I de senere år er de elektroniske værktøjer til matematikundervisningen blevet billigere og stadig mere kraftfulde. Denne udvikling vil givetvis fortsætte.

Samtidig er der i både grundskole og gymnasium foretaget et paradigmeskifte, idet den tidligere stramme styring via pensum er erstattet af et tydeligt fokus på elevernes kompetencer, dvs. hvad eleverne er i stand til at bruge matematikken til efter gennemført undervisning.

Disse ting har tilsammen bevirket, at der er skabt usikkerhed om, hvad der i en nutidig matematikundervisning kan forstås ved “grundlæggende elementære færdigheder”. Populært udtrykt: Hvor det tidligere var afgørende at kunne den lille tabel udenad, er det nu måske vigtigere at vide, hvornår en given problemstilling fører til henholdsvis en addition eller en multiplikation og så overlade selve udregningen til en lommeregner.

Eller anderledes: Måske er det vigtigere at kunne opstille en ligning, der beskriver en given problemstilling fra virkeligheden, end at kunne løse ligningen. De moderne elektroniske værktøjer kan løse ligninger både hurtigere og sikrere end eleverne, hvorimod de hverken kan opstille ligninger eller fortolke løsninger til ligningerne.

Med baggrund i ovenstående nedsættes en arbejdsgruppe, der overordnet set skal kaste lys over, hvad der i dag forstås ved grundlæggende elementære færdigheder i matematik, og positivt formulere et tidssvarende begreb om matematiske færdigheder.

Rapporten kan downloades kvit og frit her.

Jeg læser den igennem og vil efterfølgende orientere om de væsentligste konklusioner.

Skriv en kommentar