12 mar 2012

Hvem er vi og hvad laver vi?

Forfatter: Chalotte Møller Larsen | Udgivet under: Hvem er vi og hvad laver vi...

På kompetencecenteret arbejder vi med:

 

Karen Lisbeth (KL) – Kordinator for KPC

 • Vejledning
 • Deltagelse i klassemøder på 4. årgang
 • Klassekonferencer i alle afdelinger
 • Sparring i forbindelse med afholdelse af “Den gode klasse”
 • Trivselssamtaler
 • Dansk 2 støtte til enkelte elever

 

 Gitte (GS)

 • Primært implementeringen af CD-ord
 • Kursus for elever, forældre og lærere i brugen af cd-ord
 • Indmeldelse af elever til forskellige databaser: nota, materialebasen mm.
 • Vejledning af lærere i brugen af CD-ord i forhold til materialer, det praktiske i undervisningen mm.
 • AKT – pusterummet o.lign. eks. akutte behov

 

Helle (HB)
 • De stille piger
 • Drop out – elever
 • Diagnosebørn
 • Samtaler med elever omkring deres trivsel og opfølgning herpå.

 

Kenneth (KRP) – Matematikvejleder med PD i matematikvejledning
 • Vejledning
 • Kortlægning
 • Specialundervisning – herunder “Tidlig indsats i matematik”
 • Afholdelse af kurser
 • Deltage i forældremøder
 • Vejledning i national test og afgangsprøver i matematik
 • Indkøb af og vejledning i MAT-prøver
 • Tovholder i samarbejdet omkring matematik med Langholt og Grindsted Skole
 • Tovholder i udviklingsarbejder med bl.a. seminariet
 • Ajourføring med matematikfaget og -didaktikken
 • Tilsyn med matematikdepotet
 • Bestilling af matematikmaterialer og -bøger

 

Anne (An) – Læsevejleder og NLP Practitioner
 • Specialundervisning
 • Forløb omkring Opdagende skrivning i børnehaveklasserne, hvor undervisningen modelleres for lærerene
 • Arbejder med læsebånd

 

Anne Vibeke – Læsevejleder

 • Intensiv stavetræning
 • Forløb med ordblind elev (bl.a. brug af CD-ord)
 • VAKS kursus
 • Læsestrategikursus
 • Deltagelse på forældremøder
 • Indkøb af og vejledning i stave/læseprøver (mellemtrinnet)
 • Afholdelse af kurser

 

Chalotte (CL) – Læsevejleder med PD i læsning og læsevanskeligheder

 • Vejledning til forældre og kollegaer omkring undervisningsforløb og specialundervisning i forhold til enkelte elever
 • Jul til jul-forløb i BHK – tidlig indsats i forhold til elever med mulighed for senere læsevanskeligheder.
 • Deltagelse i forældremøder
 • KPC´s blog – opsætning og udvikling
 • Vejledning i Nationale test
 • Kortlægning
 • Specialundervisning med læsesvage elever
 • Forløb i samarbejde med SR i 3.C

 

Anne (ZAN)

 • Støttetimer på enkelte elever
 • Støtte på elever på 1. årgang

 

Rasmus (ZRM)

 • Pusterummet

 

 

Skriv en kommentar