28 nov 2011

Vores indsats og sigte.

Forfatter: Chalotte Møller Larsen | Udgivet under: Hvem er vi og hvad laver vi..., KPC

Konkret indsats og specialpædagogiske sigte


KPC varetager følgende opgaver:

 • Undervise elever med specifikke indlæringsvanskeligheder.
 • Undervise elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
 • Undervise tosprogede elever.
 • I de tilfælde, hvor det vurderes, at elevens vanskeligheder ikke kan tilgodeses i klasseregi tilbydes specialundervisning. I dette forløb indgår:

– Henveldse fra lærer der ønsker vejledning – beskrivelse problemstillingen

– Udformining af vejledningsgrundslag

– Førvejledning indeholdende en afklaring og uddybning af vejledningsgrundlaget

– Observation af undervisning

– Eftervejledning med feedback

– Evaluering af vejledningsforløb.

 • Vejledning mht. klasseundervisning, undervisningsdifferentiering, lektielæsning og forældrevejledning mht. lektielæsning, herunder materialer og metoder.
 • Der foretages sproglig opmærksomhedstest i børnehaveklassen, som læsevejleder og børnehaveklasseleder indgår i et samarbejde omkring.
 • Vejledning i forbindelse med foretagelse af såvel summative som formative evalueringer, samt vejledning omkring evalueringsresultatet.
 • Tilrettelægge forebyggende undervisning og evt. deltage i gennemførelse af denne i de yngste klasser.
 • Der gives tilbud om læsehjælp på 1. og 2. årgang for at hjælpe læseprocessen i gang hos elever der har behov.
 • Der gives tilbud på 3. og 4. årgang foregår læsekurser på små hold eller som læsekursus for alle elever på en årgan, hvilket også omhandler faglig læsekursus.
 • At foretage individuelle test på elever, der vurderes til at være i specifikke vanskelighede
 • Ansvarlig for at 1. møde vedr. ”den gode klasse” afholdes i bh. kl. + 7.kl.
 • Deltage i trivselsforummøder

Skriv en kommentar