28 nov 2011

AKT – beskrivelse

Forfatter: Chalotte Møller Larsen | Udgivet under: AKT

Som Kompetencenterpædagog er det vores opgave i samarbejde med læreren at lave en indsats over for børn med særlige behov, således at både elev og lærer får mulighed for at tilegne sig nye redskaber. Kompetencecentret er et videnscenter omkring børn med forskellige former for indlæringsvanskeligheder, børn med udfordringer indenfor adfærd, kontakt og trivsel

Vejlederen er ikke ledelsens forlængede arm, og vejledning er ikke et kontrolredskab. Vejledning kan kun ske på et frivilligt grundlag, hvilket vil sige, at læreren selv skal være interesseret og motiveret for det. Hvis vejledningen skal have en chance for at have en effekt, er det en forudsætning, at læreren engagerer sig aktivt i processen.

Et vejledningsforløb kan indeholde følgende faser:

 • Henvendelse fra lærer der ønsker vejledning – beskrivelse af problemstillingen (skema)
 • Udformning af vejledningsgrundlag (skema)
 • Førvejledning indeholdende en afklaring og uddybning af vejledningsgrundlaget
 • Observation af undervisning
 • Eftervejledning med feedback
 • Evaluering af vejledningsforløb

Vejlederfunktionen indebærer derudover:

 • At foretage individuelle test på elever, der vurderes til at være i matematikvanskeligheder
 • At forestå specialundervisning af elever i matematikvanskeligheder
 • At informere lærere på 3. og 6. årgang om national test i matematik
 • At indkøbe matematiktest, vejlede kolleger i brugen af disse samt evaluering af resultaterne
 • At holde tilsyn med skolens matematikdepot
 • At deltage i matematikvejledernetværk

 

Skriv en kommentar